Snabba fakta

Kapacitet och utrustning

  • Verkstad 42 x 18 meter med port på 5 x 6 meter.
  • Kompletta servicebilar för att utföra reparationsarbeten på fältet.
  • Mobil slangpress för att snabbt kunna laga hydraulslang.
  • Ett väl utbyggt lager med oljor, skf lager, elektronik delar mm.
  • AC certifikat och tillhörande verktyg för tömning, fyllning, läcksökning av R134.
  • Stationär slangpress med kapacitet upp till 2 tums slang.
  • Egen mobil kran med 10 tons lyftkapacitet.
  • Lastmaskin och truck.
  • Mig, mag och tig svetsar.
  • De flesta maskiner för metallbearbetning såsom svarv, fräs, borr och kilspårsmaskin mm.