Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö skall utformas på så sätt att våra medarbetare finner arbetet motiverande och att man känner trygghet i sin vardag, både vad avser den fysiska och den psykiska miljön.

Vår arbetsmiljöpolicy:

  • Verksamheten ska bedrivas i en god arbetsmiljö som stödjer lärande och utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall.
  • Lagar och krav skall följas i vårt arbetsmiljöarbete, samtidigt som vi ständigt ska förbättra hanteringen av våra arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöprestanda.
  • Vi ska utvecklas i samverkan med våra medarbetare så att arbetsuppgifter upplevs som meningsfulla och stimulerande. Att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med nöjda och engagerade medarbetare är en viktig framgångsfaktor. Medarbetaren ska beredas tid till rekreation och fritid för återhämtning.

Arbetsmiljömål:

  • Verksamheten skall bedrivas i en god arbetsmiljö som stödjer lärande och utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall.
  • Nöjda och engagerade medarbetare till 100%
  • Rekrytera och utveckla rätt personal med rätt kompetens
  • Sjukfrånvaro skall förebyggas och minimeras under riksgenomsnittet 4%
  • Nollvision vad gäller arbetsskador
  • Alltid skapa delaktighet genom kontinuerlig information om lönsamhetsuppföljning i enskilda projekt