Affärsidé

Vision

  • Vi ska vara en självklar leverantör av tjänster och produkter som vänder sig till lantbruk, entreprenad och maskinella industriprodukter samt eftermarknadsservice till oberoende märke.
  • Med kundnärhet och ett brinnande engagemang når vi långt, vi vill bli kundens första val.
  • Vi ska göra kundens vardag enklare, tryggare och mer lönsam genom kostnadseffektiva, hållbara produkter och tjänster.
  • Att skapa en bra arbetsplats för våra anställda.
  • Att vara en effektiv men trivsam plats för våra kunder.
  • Driva och förvalta kapital och kompetens samt vårda det långa arvet.
  • Att efter bästa förmåga driva det dagliga arbetet och på ett förnuftigt sätt handskas med bolagets resurser.
  • Att ta ansvar för kunden både i goda och dåliga tider.
  • Att inom ramen för en sund ekonomistyrning skapa en bra arbetsplats för de anställda samt att utvecklingen av verksamheten är positiv.